link is gekopieerd

03 05

Hoofdstuk 2

De wereld om ons heen: deze ontwikkelingen komen eraan

De zorg wordt digitaler

We leven in een wereld die steeds verder digitaliseert. Je bestelt je boodschappen online, je spreekt via WhatsApp familie aan de andere kant van de wereld. De coronacrisis heeft een impuls gegeven aan digitalisering. Online zorg is een nieuwe variant geworden van persoonlijke zorg dichtbij. Een cliënt kan voortaan vanuit zijn eigen vertrouwde omgeving inloggen voor een behandeling als hij dat wil. Het scheelt hem reistijd, en ook een broer of zus aan de andere kant van het land kan deelnemen aan het gesprek. Een behandelaar krijgt zo een breder beeld van zijn cliënt. Maar het werkt niet voor iedereen en altijd. Digitale zorg vraagt om verdere verfijning en afstemming.

Groeiende zorgvraag

De vraag naar geestelijke gezondheidszorg groeit. Het lukt steeds minder mensen om mee te komen in de maatschappij. Dit geldt voor jonge mensen, maar ook voor een groeiende groep oudere mensen. Op dit moment is de vraag al groter dan het aanbod. Als we de trends volgen, verwachten we de komende twintig jaar een verdubbeling van de vraag. Goede zorg is vooral schaars voor cliënten met complexe problematiek en problemen op meerdere levensgebieden.

Krapte op de arbeidsmarkt

Het wordt moeilijker om nieuwe collega’s te vinden, zowel behandelaren als ondersteunend personeel. Tegenover de groeiende vraag staat een steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt. Dit creëert schaarste. Daarbij is het een uitdaging collega’s vast te houden. Niet alleen bij ons, maar binnen de hele zorgsector. Het vraagt om samenwerking, een andere manier van kijken en creatieve oplossingen. 

Bredere blik op gezondheid

De beweging van ziekte naar (positieve) gezondheid vraagt om een brede blik op alle leefgebieden, zoals gezondheid, wonen, werken of het sociale netwerk. Er is behoefte aan samenhang tussen zorg, behandeling en begeleiding, en aan een duidelijke positionering van alle netwerkpartners. Je moet weten wat je zelf goed kunt, waar een ander beter in is, en elkaar daarin vinden.

Aandacht voor weerbaarheid en preventie

Er is een maatschappelijke roep om meer te investeren in mentale weerbaarheid en preventie. Het idee is dat je problemen en de vraag naar geestelijke gezondheidszorg voorkomt als je mentale vaardigheden aanleert en klachten zo vroeg mogelijk signaleert en aanpakt. 

Financiële overwegingen

De overheidsbijdrage aan onze salarissen zal lager zijn. Daarnaast zijn sommige financieringsbronnen nog onzeker. Vanaf 2022 krijgt de geestelijke gezondheidszorg een nieuw financieringssysteem. Niemand weet nog hoe dit systeem in de praktijk precies uitpakt. Ook is onbekend of we na de aanbestedingen voor de jeugd ggz de huidige zorg mogen blijven leveren. We anticiperen zo goed mogelijk op deze ontwikkelingen en maken keuzes die bijdragen aan goede zorg en een financieel stabiele organisatie. 

04 05

Hoofdstuk 3

Ons antwoord: dit gaan we doen

We schreven het al: we gaan door op de ingeslagen weg. We hebben gezien dat we cliënten eerder en beter kunnen helpen als we onze zorgprocessen nóg slimmer inrichten, als we samenwerken met het netwerk rond de cliënt en digitale mogelijkheden optimaal benutten.