link is gekopieerd

Hoofdstuk 3

Speerpunt 3

We bouwen aan een werkplek van de toekomst

Nederland vergrijst. Daardoor zijn er minder mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast zien we dat nieuwe medewerkers relatief snel de zorg weer verlaten, en dat ze in het algemeen minder snel voor de geestelijke gezondheidszorg kiezen. Het wordt een uitdaging om met voldoende mensen onze zorg te blijven bieden. Daarom zetten we nu al stappen om onszelf en de zorg aantrekkelijker te maken. Daarnaast vergroten we onze vijver. 

Een aantrekkelijke werkgever blijven

Ook in de toekomst willen we een aantrekkelijke werkgever blijven. We geven onze medewerkers regie en zeggenschap, ruimte en vertrouwen. We bewaken de balans tussen eigen verantwoordelijkheid en samenwerking als team. We stimuleren innovatie en ontwikkeling, zodat we samen werken aan vernieuwing en verbetering van de zorg. Dit maken we zichtbaarder, omdat we trots zijn op de resultaten en omdat het een kans is om nieuwe collega’s te werven. Daarnaast blijven we luisteren naar wat medewerkers belangrijk vinden. Een fijne werkplek bijvoorbeeld, thuis en op locatie. Of een veilige, gezonde werkcultuur, met aandacht voor vitaliteit en duurzaamheid. En een goede balans tussen werk en privé. Iedereen heeft hierin andere wensen en behoeften. Daarom is ons werkgeverschap, net als de zorg voor onze cliënten, op maat.

We vergroten de kweekvijver

We laten onszelf zien als aantrekkelijke sector, waar je als mens kunt bijdragen, groeien en vernieuwen. We promoten ons werk in beroepsopleidingen en verkennen nieuwe instroom- en samenwerkingsmogelijkheden. Daarnaast breiden we stagemogelijkheden uit. Opleidingen en stages zijn bij uitstek een kweekvijver voor nieuw en talentvol personeel. We besteden daarnaast meer aandacht aan de begeleiding van medewerkers die een nieuwe stap zetten in hun carrière. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor net-afgestudeerden. 

Juiste persoon op de juiste plek

Een andere manier om het arbeidsmarktprobleem op te lossen, is door de zorg anders in te richten. Levert iedereen de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment? Denk aan onze Fit op weg aanpak. Als onze individueel trajectbegeleiders eerst met cliënten werken aan maatschappelijke problemen, kan een psycholoog of psychiater zich daarna richten op de behandeling. Een ander voorbeeld: door te werken met kookondersteuners blijkt dat cliënten gezonder eten en verpleegkundigen en begeleiders zich kunnen richten op de zorg. We onderzoeken welke functies de zorg verder kunnen ondersteunen, zodat er meer tijd overblijft voor verplegen, begeleiden of behandelen. Daarbij kijken we ook extern, naar de mogelijkheden in de keten. 

Digitale voordelen benutten

De uitbreiding met online zorg biedt niet alleen cliënten meer behandelopties, regie en flexibiliteit, maar ook onze medewerkers. We kunnen behandelaren uit het hele land werven of medewerkers behouden die willen verhuizen. Daarnaast bieden online behandelingen een kans om de zorg op andere momenten aan te bieden, bijvoorbeeld in de avond of het weekend. Die wensen gaan we verkennen.

Blik naar buiten

Tot slot, we onderzoeken de mogelijkheden in het netwerk en daarbuiten. Welke oplossingen zien we bij andere zorginstellingen, en hoe kunnen we daarin gezamenlijk optrekken? Welke mogelijkheden zijn er voor samenwerking, overstijgende loopbaanpaden of landelijke netwerken? Hoe kunnen we collectief het arbeidspotentieel benutten? We inventariseren wat mogelijk is, en delen onze kennis.

05 05

Hoofdstuk 4

Onze ambitie: 80, 8, 8 en 8

Om in de toekomst de beste geestelijke gezondheidzorg te bieden, blijven we aan onszelf werken als professionele zorgorganisatie, aantrekkelijke werkgever en betrouwbare samenwerkingspartner.