link is gekopieerd

Hoofdstuk 3

Speerpunt 1

We werken actief samen in de keten

In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan 4j’s: de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment door de juiste persoon. Met bijvoorbeeld betere en cliëntvriendelijkere verbindingen tussen onze basis en specialistische geestelijke gezondheidszorg. En met de inzet van online zorg(modules) en het herschikken van het zorgproces door bijvoorbeeld eerst andere problemen in het leven aan te pakken. Deze missie breiden we uit naar de keten: de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste persoon, op de juiste plek, in de keten.

Doen waar wij goed in zijn

We maken intern en extern duidelijk waar we goed in zijn en wat we doen. GGZ Delfland focust op het diagnosticeren en behandelen van psychische aandoeningen. Doel Delfland focust op begeleiding van cliënten en is de schakel tussen de zorg en het sociale domein. We werken samen, zodat we vanaf het begin van het zorgtraject de juiste zorg op de juiste plek bieden. Maatschappelijk herstel is in onze zorgprogramma’s verweven.

Aandacht voor preventie in de keten

In de maatschappij is behoefte aan mentale weerbaarheid en preventie. Deze manier van denken is versleuteld in onze zorg. Behandelingen richten zich op duurzaam herstel, zodat cliënten niet opnieuw ziek worden. Onze ervaringswerkers helpen cliënten om klachten of terugval te voorkomen. En ook door onze consultatiefunctie voor ketenpartners voorkomen we dat problemen erger worden. Hoe we dat doen, maken we expliciet en delen we met cliënten, naasten en partners in de keten. 

Cliënten eerder en beter helpen

Vaak spelen er ook nog andere zaken die psychische klachten veroorzaken, in stand houden of verergeren, zoals een ongezonde leefstijl of schulden. We kijken bij onze cliënten welke zaken voorrang vragen en starten daarmee. Met onze Fit op weg aanpak hebben we ontdekt dat we cliënten eerder en beter kunnen helpen als we de zorg starten met online behandelmodules en leefstijlinterventies. Samen creëren we zo de randvoorwaarden voor een goed herstel. Deze aanpak breiden we uit naar onze andere poliklinieken, zodat we de zorg in de keten verbeteren en de wachtlijsten verder verkleinen.

Cliëntvriendelijke verbindingen, ook in de keten

De cliënt heeft behoefte aan zorg die op elkaar is afgestemd. We brengen de cliëntreis in de keten in beeld, verduidelijken abstracte samenwerkingsafspraken en smeden cliëntvriendelijke verbindingen. Intern tussen bijvoorbeeld basis en specialistische geestelijke gezondheidszorg, en extern in de keten. Met familie, vrienden, huisarts, gemeenten, politie en justitie, maar ook met collega-zorgverleners en specialisten uit andere zorg- en maatschappelijke organisaties. Zo zetten we in op de juiste zorg op de juiste plek door de juiste persoon, het hervinden van regie, en die dingen doen die helpen en zinnig zijn.

Zorgschakels smeden, als dat nodig is

We luisteren naar signalen uit de samenleving en nemen onze verantwoordelijkheid als we zien dat het beter kan. Als er haperingen in de keten zichtbaar worden, maken we deze bespreekbaar. Zo bouwen we bijvoorbeeld aan een nieuw cluster Psychiatrie en verslaving voor een cliëntengroep waar nog geen passend aanbod voor was. We kijken welke zorgschakels we willen smeden en ontwikkelen nieuw aanbod als we hiermee de zorg aan onze cliënten kunnen verbeteren.

Leren van netwerksamenwerkingen

We leren van de netwerksamenwerkingen. Horizontale samenwerking met collega’s in hetzelfde vakgebied. En verticale samenwerking in de keten. We zijn inmiddels partner in meerdere netwerkorganisaties, waaronder ZorgSamen MVS. In dit initiatief werken vijf zorgorganisaties op verzoek van de gemeenten samen voor de begeleiding en dagbesteding van cliënten in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. We leren van onze ervaring, delen onze kennis en breiden onze netwerksamenwerkingen uit.

Duidelijke kaders voor samenwerking

De tijd in de zorg is schaars. Daarom creëren we duidelijke randvoorwaarden voor samenwerking: wie kun je betrekken, hoeveel tijd kun je daaraan besteden en hoe ga je om met gegevensuitwisseling. Resultaten van netwerken maken we meetbaar. Ook door de waardering van onze ketenpartners te meten, zowel degenen die naar ons verwijzen als naar wie wij verwijzen. 

Nieuwe betekenis persoonlijke zorg dichtbij

Persoonlijke zorg dichtbij krijgt een andere betekenis door digitalisering en samenwerking in de keten. Behandelingen hoeven niet altijd meer face to face of op een eigen locatie plaats te vinden. En poli-spreekuren misschien ook niet altijd overdag. Het vraagt om een nieuwe blik op onze huisvesting. Hoe kunnen we onze ruimtes efficiënter benutten, zonder dat dit ten koste gaat van de gastvrijheid en beleving van onze cliënten en behandelaren?

Lees verder

2

Speerpunt 2

We benutten technologie voor een cliëntgerichte effectieve en efficiënte zorg, over onze eigen grenzen heen.

Lees meer
3

Speerpunt 3

We zijn zichtbaar als aantrekkelijke werkgever die bouwt aan een werkplek van de toekomst.

Lees meer