link is gekopieerd

04 05

Hoofdstuk 3

Ons antwoord: dit gaan we doen

Dit zijn onze speerpunten voor de komende drie jaar:

1

Speerpunt 1

We werken actief samen in de keten om onze cliënten de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste mensen en op de juiste plekken te bieden.

Lees meer
2

Speerpunt 2

We benutten technologie voor cliëntgerichte, effectieve en efficiënte zorg over onze eigen grenzen heen.

Lees meer
3

Speerpunt 3

We zijn zichtbaar als aantrekkelijke werkgever die bouwt aan een werkplek van de toekomst.

Lees meer

En wat belangrijk is: deze speerpunten hebben met elkaar te maken. Ze kunnen elkaar versterken. Bijvoorbeeld: als we elkaar in de keten beter weten te vinden, digitaal kennis uitwisselen en misschien wel bij elkaar werken, kan een cliënt makkelijker heen en weer bewegen. Dan kunnen we samen de juiste zorg op het juiste moment door de juiste persoon op de juiste plek bieden. Daarom pakken we onze speerpunten op in samenhang en in samenwerking met onze partners.

05 05

Hoofdstuk 4

Onze ambitie: 80, 8, 8 en 8

Om in de toekomst de beste geestelijke gezondheidzorg te bieden, blijven we aan onszelf werken als professionele zorgorganisatie, aantrekkelijke werkgever en betrouwbare samenwerkingspartner.