link is gekopieerd

01 05

Inleiding

Verder dan ik of jij

Van ik naar wij

Eén ding is zeker: als we antwoord willen geven op de vragen van de toekomst, moeten we dit samen doen. Met jou, met onze cliënten, hun naasten, onze partners en financiers. Een stap verder dan nu. Verder dan ik of jij, naar wij.

Stap verder

Met deze koers gaan we door op een ingeslagen weg. We werken aan de juiste (digitale) zorg op de juiste plek op het juiste moment door de juiste persoon. We kunnen cliënten daardoor eerder en beter helpen. Behandelaren krijgen bovendien meer tijd om te doen waar zij goed in zijn. We zijn er nog niet, maar we zijn enthousiast over de resultaten die we nu al zien. 

Blik naar buiten

Als we verder kijken, is er meer nodig. De vraag naar geestelijke gezondheidszorg groeit. Goede (zorg)professionals zijn schaars, en zullen nog schaarser worden. En het zorgbudget is niet onuitputtelijk. Daarom zetten we een volgende stap, met onze blik naar buiten: 

  • We werken actief samen in de keten om onze cliënten de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste mensen en op de juiste plekken te bieden.
  • We benutten technologie voor een cliëntgerichte, effectieve en efficiënte zorg over onze eigen grenzen heen.
  • We zijn zichtbaar als aantrekkelijke werkgever die bouwt aan een werkplek van de toekomst.

Als we in de toekomst de beste geestelijke gezondheidszorg willen bieden, hebben we jou nodig. Jou als zorgprofessional, jou als samenwerkingspartner, jou als schakel in het netwerk rond de cliënt.

02 05

Hoofdstuk 1

Onze basis:
persoonlijke zorg dichtbij

Elke nieuwe stap zetten we vanuit onze basis. Daarom beschrijven we die eerst, voordat we onze richting schetsen voor de toekomst.