link is gekopieerd

Hoofdstuk 3

Speerpunt 2

We slaan digitale bruggen voor betere zorg

De coronacrisis was een impuls voor digitalisering. Dat vinden we positief. Digitale zorg sluit aan op de digitale wereld waarin we leven. Het geeft cliënten meer regie. Het biedt meer opties voor naasten en hulpverleners om aan te sluiten. En het is een antwoord op de grote uitdaging van morgen: hoe gaan we straks met minder beschikbare mensen, meer en andere zorg leveren, die minstens even goed en het liefst nog beter is dan nu? 

Online zorg als maatwerkoptie

Zorg die we normaal gesproken ‘gewoon’ in de behandelkamer gaven, was tijdens de coronacrisis niet altijd mogelijk. Er bleek digitaal verrassend veel mogelijk, zoals online behandelmodules, online poli’s en communiceren via het cliëntportaal. Het voordeel is dat cliënten en hun naasten de online behandelmodules kunnen doen op de momenten dat het hen het beste uitkomt. En cliënten nemen een actievere rol als ze zelf opdrachten doen of inloggen in het dossier. Het zorgt ervoor dat behandelingen efficiënter kunnen verlopen en cliënten zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor hun herstel. 

Online behandelen is een nieuwe variant geworden van persoonlijke zorg dichtbij. We zijn daardoor nog beter in staat om cliënten een behandeling op maat te bieden die past bij hun diagnose, mogelijkheden en wensen. Maar, het moet wel een keuze blijven. We digitaliseren niet om te digitaliseren, maar op maat. Face to face, digitaal en met modules waar de cliënt zelf mee aan de slag kan. Met aandacht voor wat goed is voor onze cliënten en medewerkers. 

Online uit de kinderschoenen

Digitaal behandelen is meer dan het verplaatsen van een face-to-face-behandelcontact naar de computer. Daarom investeren we in de kennis en vaardigheden van behandelaren over online therapie en het online toepassen van specifieke behandelingen. We verbeteren daarnaast het thuiswerken, zodat het professioneel kan en ook goed voelt. 

Technologie benutten voor betere zorg

We willen doen waarvoor we zijn opgeleid, en dat is het diagnosticeren, behandelen en begeleiden van mensen met een psychische stoornis. Maximale directe tijd is het doel. De administratieve taken lopen tot grote frustratie van behandelaren soms wel op tot 40% van de beschikbare tijd. We gaan daarom door met het efficiënter koppelen van systemen en zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Kunnen we gegevens uitwisselen, al van tevoren invullen of spraakgestuurd rapporteren? We kiezen voor oplossingen met de grootste positieve impact op de zorg voor onze cliënten en het werk van onze medewerkers.

Met digitale mogelijkheden richten we zorgprocessen efficiënter in en plannen we overleggen optimaal. We laten cliënten nog meer meedoen, zoals met de online zorgmodules, maar ook door zelf te rapporteren in het cliëntportaal. Daarnaast blijven we investeren in technologie die de zorg beter maakt, zoals de inzet van virtual reality in de behandeling. Of het uitlezen van draagbare meetapparatuur, waardoor een cliënt zelf inzicht krijgt in het slaap- of beweegritme.

Veilige, digitale data-uitwisseling

We onderzoeken en verbreden veilige, digitale data-uitwisseling in ons netwerk. Dit doen we om de cliënt beter te helpen en de administratieve lastendruk te verlagen. Denk aan het inzien van labuitslagen, het ontsluiten van informatie uit het cliëntportaal voor naasten en zorgverleners rond de cliënt of het koppelen van gegevens met apotheken of ziekenhuizen. Het is knap ingewikkeld en vraagt grote zorgvuldigheid, maar we weten dat het kan en bouwen verder op onze ervaring in de regio. 

Data in de behandelkamer

Het gebruik van big data en kunstmatige intelligentie is in de zorg geen ver-van-mijn-bed-show meer. Met het combineren van data in de keten, ontstaat meer kennis over behandelmogelijkheden en zorgprocessen. Data kan de besluitvorming en behandelrichting voor onze cliënten ondersteunen en versnellen. We definiëren heldere spelregels, en zoeken samenwerkingspartners in regionaal verband en landelijk op thema.

Lees verder

3

Speerpunt 3

We zijn zichtbaar als aantrekkelijke werkgever die bouwt aan een werkplek van de toekomst.

Lees meer