link is gekopieerd

05 05

Hoofdstuk 4

Onze ambitie: 80, 8, 8 en 8

Wij gaan onze toekomstplannen verder concretiseren en uitwerken in een driejarenplan, samen met de verschillende afdelingen van GGZ Delfland. Zo hebben we in de afgelopen jaren ook stappen gezet en veranderingen gerealiseerd. We houden daarbij oog voor het resultaat. We vinden onze inspanningen geslaagd als in 2024: 

  • 80% van onze cliënten herstel van regie ervaart;
  • cliënten en hun naasten zo tevreden zijn over onze zorg, dat ze deze waarderen met een 8;
  • onze medewerkers zo tevreden zijn dat ze GGZ Delfland als werkgever waarderen met een 8;
  • cliënten maximaal 8 weken hoeven te wachten op hun intake en behandeling.

De toekomst komt snel dichterbij. Wij gaan verder. Samen maken we de stap van ik of jij naar wij. Daar zijn wij van overtuigd.